Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 42/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi M. K. i P. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 556/09

IV SA/Wa 483/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie leśno

II OSK 2281/12 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

II SA/Wr 362/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-11

Sprawa ze skargi T. F. o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Wr 582/07 zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu

II SA/Gd 35/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

II SA/Gd 34/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 740/07

II SA/Łd 7/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych

II SA/Ol 246/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-31

Sprawa ze skargi H.P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie nadania prawa własności działki

II OSK 2134/11 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ochrony gruntów rolnych i leśnych

II OSK 370/08 - Wyrok NSA z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania
1   Następne >   +2   +5   8