Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

II OSK 1849/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Piławie Górnej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna

II OZ 16/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-01

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku znak [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1776/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Żelazków w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków

II OSK 1311/05 - Wyrok NSA z 2006-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odpadów

II OW 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w S. a Burmistrzem K. w sprawie zanieczyszczania działki siedliskowej w związku z hodowlą bydła

I OSK 1192/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanowił: zawiesić postępowanie sądowe wywoła...

II OSK 73/13 - Wyrok NSA z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łańcut w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

II OSK 282/14 - Wyrok NSA z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Karpacza w przedmiocie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

II OSK 869/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 1706/13 - Wyrok NSA z 2013-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Gminy B. w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   13