Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

II OSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

II OSK 466/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

I OSK 727/14 - Wyrok NSA z 2015-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

I OSK 2018/14 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie wprowadzenia ograniczenia w ruchu na lotnisku

I OSK 2503/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie opinii co do wyznaczenia jako instytucji zapewniającej służby meteorologiczne

I OSK 2504/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie opinii co do wyznaczenia jako instytucji zapewniającej służby meteorologiczne

I OSK 2502/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie opinii co do wyznaczenia jako instytucji zapewniającej służby meteorologiczne

I OSK 2646/15 - Wyrok NSA z 2017-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie odmowy dokonania zmiany postanowień taryfy opłat lotniskowych

II GSK 3318/17 - Wyrok NSA z 2017-11-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D C na czynność Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie udzielenia informacji o stwierdzeniu negatywnych przesłanek wynikających z przepisów ustawy Prawo lotnicze

II GSK 3346/17 - Wyrok NSA z 2017-11-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D C na czynność Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie udzielenia informacji o stwierdzeniu negatywnych przesłanek do uzyskania dostępu do stref zastrzeżonych lotniska oraz części krytycznych tych stref
1   Następne >   3