Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II GZ 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego ; nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie kary pieniężnej za narusze...

I OZ 1177/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1588/12

II OZ 849/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 25/05 o odrzuceniu zażalenia D. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 25/05 o odrzuceniu skargi kasacyjnej D., M., M. i J. W. od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 25/05 o odrzuceniu skargi D., M., M. i ...

I OZ 1221/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1221/14 oddalające zażalenie E. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...

II OZ 62/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SO/Bk 38/14 oddalające wniosek o wyłączenie sędziów: Janiny Kosowskiej, Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Ewy Osipuk, Andrzeja Błesińskiego, Zofii Skrzyneckiej, Wiesławy Pierechod, Tadeusza Piskozuba, Ryszarda Maliszewskiego, Renaty Kanteckiej, ...

II FZ 355/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I OZ 752/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w L. z d...

II GZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie ustalenia wysokości opłaty za przekroczenie ilości referencyjnej dostaw mleka

II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. ...

I OZ 1150/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/WA 114/08 odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 o wezwaniu E. L., J. L. oraz J. L. do wykonania prawomocnych zarządzeń Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszaw...
1   Następne >   +2   +5   +10   100