Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol

II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II FSK 563/05 - Wyrok NSA z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1996

II OZ 1127/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. (...) w przedmiocie określenia wysokości należnej opłaty podwyższonej za składow...

II FZ 798/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

II OZ 525/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Błędów oku nr XVIII.115.2012 w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 374/07 - Wyrok NSA z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie lokalizacji inwestycji

II GZ 176/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie wysokości kosztów egzekucyjnych

II FZ 827/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

II OZ 589/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 590/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przy...
1   Następne >   +2   6