Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II OZ 1159/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyboru ławników

II OSK 1295/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi E. K. na zarządzenie Burmistrza N. , nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w N.

II OSK 23/10 - Wyrok NSA z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko

I OSK 181/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

II OSK 1357/07 - Wyrok NSA z 2007-11-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy uchyla zaskarżony wyrok i

II OSK 1960/11 - Wyrok NSA z 2011-11-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Śląskiego od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Ś. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie odprawy emerytalnej dla wójta

II GSK 562/10 - Wyrok NSA z 2011-05-27

Skargi kasacyjne Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w G., SKO w G. od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w G. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji egzaminatorów

OSK 837/04 - Wyrok NSA z 2004-11-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie dodatku specjalnego dla burmistrza

II OSK 887/08 - Wyrok NSA z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie powołania skarbnika gminy

II OSK 430/12 - Wyrok NSA z 2012-05-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Władysławowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4