Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I OSK 1518/13 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość podlegała działaniu przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej

I OSK 1737/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1592/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności dokumentu nadania ziemi

I OSK 593/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przejęcia jako opuszczonej nieruchomości rolnej o powierzchni 9,18 ha położonej we wsi M.

I OSK 1448/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości

I OSK 324/12 - Wyrok NSA z 2013-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 768/11 - Wyrok NSA z 2012-05-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania ziemi

I OSK 636/12 - Wyrok NSA z 2013-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

I OSK 265/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa
1   Następne >   +2   +5   +10   18