Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

I OSK 2222/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odwołania z powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

I OSK 2245/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko służbowe

I OSK 1172/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Straży Granicznej

OSK 1628/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odwołania ze stanowiska

I OSK 723/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe oraz dodatku służbowego

I OSK 398/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia o wydaleniu ze służby

I OSK 1043/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za pełnienie służby w godzinach nadliczbowych

I OSK 648/12 - Wyrok NSA z 2012-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 993/06 - Wyrok NSA z 2007-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w przedmiocie zobowiązania do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych

I OSK 637/12 - Wyrok NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.B. na orzeczenie dyscyplinarne Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany 1/ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2/ zasądza od Komendanta Głównego Straży Granicznej na rzecz ...
1   Następne >   +2   +5   +10   16