Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II GSK 392/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu części kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 651/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Sz. w sprawie ze skargi P. U. W. i S. Spółki z o.o. z siedzibą w N. na czynność G. N. nr [...] w przedmiocie wyboru partnera prywatnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II GSK 2215/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa

II GSK 634/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji rozwojowej

II GSK 808/13 - Wyrok NSA z 2014-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1879/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T.G. na pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] w przedmiocie informacji w przedmiocie umieszczenia na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

II GSK 1220/13 - Wyrok NSA z 2014-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2290/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1842/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie zwrotu odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1   Następne >   +2   +5   8