Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 837/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiąc kwiecień 2005 r.

I SA/Bd 267/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r.

I SA/Ol 168/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2006r.

V SA/Wa 175/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej

I SA/Łd 1073/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Łd 839/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiąc maj 2005 r.

I SA/Kr 756/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-11-05

Zarząd gminy nie ma legitymacji do zaskarżenia uchwały kolegium regionalnej izby obrachunkowej w sprawie nieudzielenia mu absolutorium przez radę gminy.

I SA/Gd 434/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. z 24 stycznia 2001 r. (...) w przedmiocie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2001 w części co do zastosowania ulgi

III SA 1686/99 - Wyrok NSA z 2000-09-12

Dotacja budżetowa na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałego do 31 grudnia 1995 r. może być przyznana wtedy, kiedy to zadłużenie istnieje w chwili wejścia w życie ustawy budżetowej oraz w chwili wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego.

I SA/Op 51/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   16