Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1089/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Jarosława B. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r., 2000 r., 2001 r., 2002 r.,

II FSK 926/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok

II FSK 522/05 - Wyrok NSA z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1999

II FSK 821/05 - Wyrok NSA z 2006-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r.

II FSK 822/05 - Wyrok NSA z 2006-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

II FSK 824/05 - Wyrok NSA z 2006-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.

II FSK 925/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r.

II FSK 927/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok

II FSK 928/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.

II FSK 1010/07 - Wyrok NSA z 2007-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych
1   Następne >   3