Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

6/II SA 2415/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-24

Skarga B.I. GmbH Niemcy i F.K. GmbH Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek i na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. 'c' oraz art. 200 ustawy