Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

VII SA/Wa 1775/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji

VII SA/Wa 487/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Skarga A. S. i G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 776/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

II SA/Go 653/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Gl 784/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 239/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II OZ 231/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wnoszącej sprzeciw w sprawie budowy ogrodzenia

II OZ 232/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego Nr RR.XI.EB.7119-15-98-04 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Gl 799/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

VII SA/Wa 2369/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100