Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami X

IV SA/Gl 627/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Po 186/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami

III SA/Wr 915/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kategorii A, B, C, E,

II SA/Sz 916/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Gd 259/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Po 152/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami;

I OSK 1808/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

III SAB/Wr 31/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie niewydania prawa jazdy na skutek zażalenia T. K. na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt [...] odrzucające skargę kasacyjną

II SA/Sz 703/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Po 413/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100