Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci X

VI SA/Wa 2526/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności ponownego rozpatrzenia sprawy skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1784/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

VI SA/Wa 2445/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił:

VI SA/Wa 846/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 2445/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2445/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił: sprostować postanowienie WSA w Warszawie w ten sposób, że:

VI SA/Wa 1236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1687/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1951/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1784/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
1   Następne >   +2   +5   +10   31