Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6176 Syndycy upadłości X

VI SA/Wa 738/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyznania licencji syndyka

VI SA/Wa 623/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-07

Sprawa ze skargi A. K. na pismo Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

VI SA/Wa 556/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę kandydatów na syndyków upadłości

VI SA/Wa 1788/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przyznania licencji syndyka

II GSK 773/09 - Wyrok NSA z 2010-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyznania licencji syndyka

VI SA/Wa 1935/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wszczęcia postępowania dotyczącego cofnięcia licencji syndyka

VI SA/Wa 1144/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisania na listę kandydatów na syndyków upadłości

VI SA/Wa 741/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 420/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przyznania licencji syndyka

VI SA/Wa 1573/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-18

Sprawa ze skargi M. R. na pismo Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka odrzucić skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   15