Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych X

II GSK 2894/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, K. od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów usług

II GSK 499/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 119/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania i akt sprawy do sądu powszechnego

II GSK 2788/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego

II GSK 269/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji usług telekomunikacyjnych

II GSK 326/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

II GSK 351/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

GZ 162/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty , [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej S.A. d...

GZ 159/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia realizacji uprawnień abonentów w zakresie zachowania pr...

II GSK 228/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100