Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 1072/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 259/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-18

Wniosek Spółki A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 259/12

I OZ 467/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 430/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-22

Skarga C.D. na decyzję SKO w E. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 1072/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-17

Skarga A. Sp. k. na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 200/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

II SA/Sz 1522/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

IV SA/Po 308/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Po 199/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
1   Następne >   +2   6