Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 789/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 371/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 2419/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 223/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2323/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 382/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-08

Sprawa ze skargi M. i J.Dz. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W.

I SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 62/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie urzędnika

I OSK 1173/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 244/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   10