Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 753/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia ods...

I OZ 751/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 734/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 752/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 772/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 793/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OZ 805/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość pod drogę publiczną

I OZ 819/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1580/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2