Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 535/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa i Kopalni [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1545/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i przyznania odszkodowania

I OSK 1879/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1882/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 989/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Zażalenie na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w pkt 2 wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

I OSK 1859/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1861/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 1001/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 1736/03 uchylającym decyzję Prezesa...

I OZ 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   2