Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 110/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku P. S. o objęcie go pomocą w formie składek ubezpieczeniowych.

I OW 103/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu małoletniej K. E. do domu pomocy społecznej

I OW 107/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego dotyczącego ponoszenia kosztów związanych z pobytem F. Q. w Stowarzyszeniu [...]

I OW 126/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej