Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku A. F. o pokrycie kosztów związanych z pobytem w Ośrodku '[...]' w P. oraz zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności post...