Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 49/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku K. D.

I OW 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w C.

I OW 40/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-12

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej E. W.

I OW 42/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków K. G. z dnia [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] o udzielenie pomocy oraz pokrycie kosztów pobytu wnioskodawczyni wraz z dziećmi w Stowarzyszeniu [...] w K.

I OW 48/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

I OW 51/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku K. L. o przyznanie zasiłku celowego

I OW 121/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie świadczeń z zakresu pomocy społecznej A. K.

I OW 102/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do skierowania oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OW 103/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   4