Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OPP 70/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 155/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie wniosku w sprawie uznania za osobę bezrobotną

I OPP 69/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 388/07 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 67/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku sygn. akt II SA 2406/02

I OPP 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SA/Bd 850/07

I OPP 60/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1120/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OPP 76/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 329/13 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnego

I OPP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OZ 1177/09 dotyczącej zażalenia Z. B. na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OPP 10/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2612/12 ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o utracie statusu osoby bezrobotnej...

I OPP 11/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 739/12 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o utracie statusu osoby bezrobotnej
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   8