Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 30/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi U. L. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie legalności rozbudowy instalacji gazowej

II SAB/Op 29/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie wykonania obiektu budowlanego

II SAB/Op 27/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w K. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 32/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-27

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cisek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego związanego z usuwaniem skutków powodzi

II SAB/Op 26/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-07

Sprawa ze skargi A. Z. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego

II SAB/Op 67/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-26

Sprawa ze skargi A Spółka z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 22/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-14

Sprawa ze skargi B. K.-T. na przewlekłość Starosty Kluczborskiego w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SAB/Op 23/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-26

Sprawa ze skargi B. K.-T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 2012 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III.

I SAB/Op 6/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za kwiecień 2012 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III.
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   11