Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II SAB/Go 92/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2010 I. zobowiązuje Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do załatwienia wniosku L.G.-W. z dnia [...] r. w terminie dwóch miesięcy od dnia zwrotu organowi akt administracyjnych sprawy, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowani...

II SAB/Go 98/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012

II SAB/Go 10/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

Sprawa ze skargi M spółki jawnej na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2011

II SAB/Go 9/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

Sprawa ze skargi M spółki jawnej na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowych na rok 2011

III SAB/Wr 3/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 I. zobowiązuje Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] r. w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; II. zasądza od K...

II SAB/Go 97/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2012

II GSK 1409/13 - Wyrok NSA z 2014-10-21

Skarga kasacyjna na bezczynność kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w I. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

II GSK 162/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie rozstrzygnięcia w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie operacji

II GSK 2007/11 - Wyrok NSA z 2013-03-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. W. w sprawie ze skargi P. P. S.A. Spółki komandytowo-akcyjnej w Ś. w przedmiocie bezczynności Zarządu Województwa L. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   8