Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SO/Lu 11/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-21

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

II OW 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-05

Wniosek Wójta Gminy Czarna w sprawie uciążliwości użytkowania kanału i ubikacji

II OW 165/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

OW 173/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej dla wsi Rogów

II OW 98/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Wniosek W. P. o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W. P. dotyczącego rozbudowy złącza energetycznego

II OW 166/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

II OW 171/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do podjęcia działań w sprawie wykonania drogi dojazdowej przez Pana G.Z. na dz. nr A, części dz. nr B

II OW 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek o wydanie dziennika budowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego, na podstawie art. 15 par. 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowił wskazać Prezydenta Miasta Ł. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

II OW 52/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych przy realizacji budynku mieszkalnego na działce nr ew. [...] przy ul. [...] w Z.

II OW 84/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania nakazującego rozbiórkę 'tymczasowego obiektu kontenerowego' znajdującego się na działce nr [...] obr. [...] P.
1   Następne >   +2   +5   11