Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2417/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego i nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości

II GSK 577/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego oraz nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości

VI SA/Wa 1187/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1467/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego