Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ke 1094/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

SA/Sz 132/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

II SA/Rz 504/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku