Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OPS 6/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-16

Wniosek X z siedzibą o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie przez skład siedmiu sędziów NSA, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów ...