Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1586/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi K. B. na czynność Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w B. w przedmiocie wpisu na listę doradców rolnośrodowiskowych

VI SA/Wa 2880/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-27

Wniosek w przedmiocie zawieszenie praw wynikających z licencji syndyka