Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Gd 950/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek w tej strefie

II SA/Gl 1027/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym w kwestii wniosku M. P. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

II SA/Ol 461/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasady jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania

III SA/Kr 1845/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia wykazu dróg wewnętrznych i określenia zasad korzystania z tych dróg

II GSK 3771/17 - Wyrok NSA z 2018-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego