Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 118/19 - Wyrok NSA z 2019-04-02

Skargi kasacyjne: N Sp. z o.o. w Warszawie, F S.P.A. w R (Włochy) od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg: N Sp. z o.o. w Warszawie, F S.P.A. w R (Włochy) na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie wycofania z obrotu i powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie inter...