Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Gl 65/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SAB/Ol 5/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji

I SA/Bk 403/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny