Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Gl 87/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję D. S. O. R. A. R. i M. R. w C. w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Gl 1086/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora S. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Gl 87/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Gl 1086/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach

III SA/Gl 1024/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Gl 1086/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy zainicjowanej przez E. L., J. L. i J. L. pismem w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Gl 87/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Gl 1368/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Gl 87/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności obszarowych na skutek zażalenia wniesionego przez skarżących od postanowienia WSA w Gliwicach
1   Następne >   2