Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wa 518/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

III SAB/Kr 27/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-25

Wniosek pełnomocnika skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

IV SAB/Wa 229/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi sprawy ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia podania

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-09

Wniosek w przedmiocie odroczenia rozprawy w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłacenia zasiłku i świadczeń należnych osobie ze statusem bezrobotnego

IV SAB/Wr 103/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania z dnia [...]r. dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika [...]

IV SAB/Wr 93/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I SAB/Wa 326/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot nieruchomości

I SAB/Po 4/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-09

Wniosek w przedmiocie niezałatwnienia w ustawowym terminie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. sprawy ponownego rozpatrzenia wniosku dotyczącego zwrotu odsetek za zwłokę od zwróconych nadpłat z tytułu podatku dochodowego za lata 2007

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   9