Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

I SA/Wa 1674/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VIII SA/Wa 5/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie skierowanie do zakładu pielęgnacyjno

II SA/Sz 440/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1112/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poniesionej zastępczo za gminę

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

IV SA/Wr 583/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej i ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt

II SAB/Lu 47/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych

II SA/Lu 948/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi T. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 15/13

II SA/Lu 812/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-19

Sprawa ze skargi Z. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02 dotyczącej usług opiekuńczych w zakresie dopuszczalności skargi

II SA/Rz 109/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie wyznaczenia organu właściwego do załatwienia sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   41