Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 368/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2999/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 58/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 104/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1393/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2338/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 964/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 41/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1078/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Sz 691/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   2