Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 3253/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 533/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

IV SA/Po 647/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-05

Wniosek w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości

I SA/Wa 667/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 177/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 1390/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Wniosek w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 91/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi z 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 1010/14 o przywróceniu terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi z [...] stycznia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Bk 207/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy przekazania według właściwości pisma dotyczącego udzielenia informacji oraz wydania dokumentacji dotyczącej scalenia i podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7