Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6219 Inne o symbolu podstawowym 621 X

II SA/Wa 144/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-26

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź postanowił odmówić przywrócenia terminu.

II SA/Wa 431/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 35/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

I OZ 364/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali

I OZ 344/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXV/1765/02 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź

III SA/Kr 584/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie braku spełnienia kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta z 2

I OZ 196/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi W. F. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Limanowa w przedmiocie przyznania komunalnego lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-18

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź postanowił odmówić przywrócenia terminu.

II SA/Wa 1750/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego
1   Następne >   2