Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SAB/Wa 41/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie doręczenia decyzji

VI SAB/Wa 54/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie doręczenia decyzji

VI SAB/Wa 99/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zwrotu nadpłaty

VI SAB/Wa 28/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie doręczenia decyzji

VI SAB/Wa 69/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zwrotu nadpłaty

VI SAB/Wa 84/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie doręczenia decyzji

VI SAB/Wa 39/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia radiowego

VI SAB/Wa 40/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia radiowego