Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SAB/Ol 54/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w rozpoznaniu skargi powszechnej

II SA/Op 395/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie przyjęcia regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa gminy

II SA 1191/93 - Wyrok NSA z 1993-08-05

skargę Rady Gminy w C. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O.

II SA/Lu 391/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-21

Skarga Grzegorza S. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

V SA 2459/92 - Wyrok NSA z 1993-04-16

Skarga Stanisława R. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy zameldowania i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA/Ka 81/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zameldowania Grażyny Sz. wraz z dziećmi na pobyt stały i Piotra M. na pobyt czasowy

II SA/Lu 181/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-31

Skarga Mariana B. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA/Lu 310/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-31

Skarga Włodzimierza G. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

OPS 18/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-08

Skarga Jana Rz. na decyzję SKO w Rz. w przedmiocie uchylenia skutków czynności materialno
1   Następne >   2