Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 991/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

II SA/Op 85/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi A. J. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SA/Wa 1989/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu socjalnego

OSK 1926/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ł. dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składnikó...

IV SA/Wr 480/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miasta O. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wschodzących we skład mieszkaniowego zasobu Miasta O.

IV SA/Wr 507/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-02

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 14 ust. 2 uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

I OSK 2236/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. W. na akt Prezydenta Miasta Krakowa nr [...] w przedmiocie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Wr 2359/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kłodzku w przedmiocie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko;

I OSK 2790/13 - Wyrok NSA z 2014-04-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewody Małopolskiego na: - § 2 pkt 10 lit. a i lit. b według pierwotnej numeracji oraz § 2 pkt 11 lit. a i lit. b według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXVII/1159/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 200...

II SA/Wa 73/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych orzeka, że § 7 uchwały Rady Miasta Z. Nr [...] jest niezgodny z prawem
1   Następne >   +2   +5   +10   27