Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 714/12 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zaniechania działań zawartych w skardze

II SAB/Wa 445/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie wyeliminowania z obrotu prawnego orzeczenia o odmowie zatwierdzenia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych

I OSK 1461/13 - Wyrok NSA z 2014-01-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie wyeliminowania z obrotu prawnego orzeczenia o odmowie zatwierdzenia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych

II SAB/Wa 454/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 153/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 452/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-05

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Stanisław Marek Pietras (spraw.) Sędzia WSA - Sławomir Antoniuk Sędzia WSA - Maria Werpachowska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 5 stycznia 2017 r. sprawy ze A.K. na bezczynność Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od uchwały niedopuszczającej do kolokwium habilitacyjnego

III SAB/Gl 9/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Senatu Uniwersytetu 'A' w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 'A' w K.

II SAB/Wa 465/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przedstawienie skarżącego do tytułu naukowego profesora nauk [...]

II SAB/Wa 447/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od uchwały o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

II SAB/Wa 120/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

Sprawa ze skargi H. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału [...] im. [...] odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych