Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 344/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 159/08

I ONP 45/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I ONP 29/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego specjalnego

I ONP 27/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie przekazania według właściwoś...

IV SAB/Wr 36/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania spraw SKO [...]oraz SKO [...]

IV SA/Wr 337/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa SKO we W. w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

I ONP 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia A.D. na zarządzenie Przewodniczącego wydziału IV w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w ma...

I ONP 38/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania spra oraz [...]

I ONP 41/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie załatwienia wniosku i
1   Następne >   +2   +5   10