Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gl 948/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko

II SA/Ol 902/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-26

Sprawa ze skargi J. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Olsztynie w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia

II OSK 1999/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji środowiskowej

II SA/Gd 37/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-14

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego nieważności decyzji wyrażającej zgodę na gromadzenie i przetrzymywanie odpadów

II OSK 1684/06 - Wyrok NSA z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska

II OSK 2857/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia

IV SA/Wa 1823/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia(...)lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II OSK 747/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-15

Skarga o wznowienie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie zakończonej wyrokiem w przedmiocie nakazania użytkownikowi maszyny wykonania odpowiednich czynności zmierzających do ograniczenia jej uciążliwości dla środowiska

IV SA/Wa 2004/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie oku, sygn. akt IV SA/WA 1241/09

II SA/Bk 847/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Bk 536/11 ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w B.
1   Następne >   +2   +5   7