Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gd 467/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwatery stałej

I OSK 2428/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr [...] w przedmiocie opróżnienia lok...

I OSK 2406/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OSK 920/13 oddalającym skargę kasacyjną K. J. od postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt. III SAB/Kr 21/12 odrzucającego skargę K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji w K.

III SA/Lu 691/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie III SA/Lu 273/11 dotyczącej przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 600/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego

IV SA/Wr 693/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 587/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

Sprawa ze skargi R. L. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie bezczynności Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w zakresie wydania decyzji w sprawie zwrotu kwoty wniesionej do spółdzielni w związku z wnioskiem o przekształcenie prawa do lokalu

II SA/Sz 807/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny z dnia [...] r. , Nr [...]

III SA/Kr 1309/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-02

Sprawa ze skargi K. J. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie III SA/Kr 1018/09 P o s t a n a w i a Odrzucić skargę o wznowienie postępowania

II SA/Wa 595/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   11