Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 2099/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w K. w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa M. nr [...] ...

III SA/Kr 466/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-31

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministarcyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 1284/08

III SA/Wr 616/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-13

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z o.o. w O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 266/11

V SA/Wa 946/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora ... Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Po 492/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi M C o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt III SA/Po 1830/13 w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości

II GSK 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w K. w sprawie ze skargi B. B. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej

III SA/Kr 914/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia odwołania w sprawie dotyczącej oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej,

II GSK 340/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-26

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Lu 341/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 r.

I SA/Lu 342/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
1   Następne >   +2   +5   10