Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1938/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 866/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 866/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną